Sunday, January 30, 2011

ISTIQAMAHLAH wahai diri.

Istiqamah. Bukan satu perkara yang mudah. Hati manusia ini senantiasa berdolak dalih dan jiwanya juga senantiasa berubah-ubah. Keimanan kita ada saat ianya segar, bersemangat, dan hidup. Adakalanya ianya lesu, lemah,longlai seakan-akan tak bernyawa. Pekongsian saya pada hari ini adalah tentang istiqamah. Bagi saya seharusnya kita mengerti maksud tersirat istiqamah itu sendiri supaya lebih mudah untuk kita melaksanakannya. Insya'Allah semoga perkongsian ini bermakna buat kita.

Istiqamah adalah perkataan yang berlawanan dengan ‘thughyan’(penyimpangan atau melampaui batas).

Dengan kata lain, jika tidak istiqamah bermakna kita telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau melampaui batas.

Istiqamah memberi erti berdiri tegak di suatu tempat tanpa bergerak, beralih atau berpindah, kerana akar kata istiqamah adalah dari perkataan“qaama” yang bererti berdiri.

Maka secara etimologi, istiqamah bererti tegak lurus, teguh pendirian, iltizam dan tinggi komitmennya.

Dalam kamus bahasa, istiqamah diertikan sebagai sikap teguh pendirian dan sentiasa konsisten.

Secara syar'ie pula, berikut adalah beberapa pengertian yang diambil dari pandangan para sahabat dan salafus soleh :

Abu Bakar As Shiddiq ra ketika ditanya tentang istiqamah ia menjawab bahwa “Istiqamah adalah kemurnian tauhid (tidak boleh menyengutukan Allah dengan apa dan siapapun).”

Umar bin Al Khattab ra pernah berkata : "Istiqamah adalah kamu berdiri di atas perintah dan larangan dan tidak terumbang ambing seperti musang (yang berlari ke sana ke mari)."

Utsman bin Affan ra berkata: "Istiqamah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah swt."

Ali bin Abu Talib ra berkata: "Istiqamah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban."

Hasan Al Bashri berkata: "Istiqamah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan."

Mujahid berkata: "Istiqamah adalah komitmen terhadap syahadah tauhid sampai bertemu dengan Allah swt."

Ibnu Rajab Al Hanbali mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Istiqamah adalah : “Menempuh jalan (agama) yang lurus (benar) dengan tidak berpaling ke kiri mahupun ke kanan. Istiqamah ini mencakupi pelaksanaan semua bentuk ketaatan (kepada Allah) lahir dan batin dan meninggalkan semua bentuk laranganNya.

Ia adalah istiqamahnya hati atas tauhid. Tatkala hati telah istiqamah dalam makrifat kepada Allah, dalam takut padaNya, pengagunganNya, keseganan padaNya, dalam cinta, dalam keinginan, harapan padaNya dan berdoa padaNya, tawakkal padaNya dan berpaling dari selainnya maka organ tubuh lainnya akan istiqamah. Kerana sesungguhnya hati adalah komanden seluruh organ tubuh dan yang lain adalah prajurit.”

Jika kita ingin anggota tubuh badan kita istiqamah maka istiqamahkanlah hati kita dengan Iman dan ini tidak akan berlaku kecuali lisan kita telah istiqamah sebagaimana yang pernah Rasulullah saw sebutkan :

"Tidaklah iman seorang hamba itu lurus (istiqamah) hingga hatinya istiqamah, dan hatinya tidak akan istiqamah kecuali lisannya telah istiqamah." (HR Ahmad)

Ibnul Qayyim Al Jauziah mengatakan :

"Istiqamah adalah perkataan yang mencakupi semua dimensi agama ini. Dia adalah berdiri di hadapan Allah dengan melakukan kejujuran hakiki, menepati kesepakatan yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan dan keadaan jiwa serta niat."

Menurut Al Qushairi: Istiqamah adalah suatu peringkat yang menjadikan sempurna berbagai perkara.

Sedangkan menurut Al Wasithi : Istiqamah adalah etika yang menjadikan sempurnanya berbagai kewajiban.

Maka istiqamah dalam memegang tali Islam merupakan kewajiban asasi dan sebuah kemestian bagi hamba-hamba Allah yang menginginkan ‘husnul khatimah’ dan harapan-harapan syurga-Nya.

Tahap keimanan seseorang itu hendaklah berjalan terus menerus dan meningkat naik kadar dan kekuatannya. Keimanan mesti terus hidup, berjalan serta tiada henti. Keimanan yang diiringi dengan istiqamah memiliki kesan yang luar biasa bagi seseorang yang melakukannya.

Dia akan mendapatkan kurnia Allah di mana para malaikat akan turun kepadanya saat menjelang kematiannya memberitahunya agar dia tidak takut, khuatir, gentar dan panik menghadapi kematian dan jangan pula bersedih dan gundah gulana kerana dia akan mendapatkan syurga sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka.

Syurga yang akan diperolehi itu adalah hasil aliran keringat dalam berpegang teguh pada kebenaran, komitmen dengan keadilan, keberanian menghadapi tentangan dan rintangan.

Rasulullah saw diperintahkan oleh Allah swt agar sentiasa istiqamah terhadap segala perkara yang Allah amanahkan kepadanya. Jangan sekali-kali menyimpang dan menyeleweng bahkan berjalanlah terus sesuai dengan jalan lurus yang dilaluinya.

KEUTAMAAN ORANG-ORANG YANG ISTIQAMAH

Di antara ayat yang menyebutkan keutamaan istiqamah adalah firman Allah swt :

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu". kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperolehi (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Fushilat : 30-32)

Rasulullah saw bersabda :

Dari Abu Amrah Sufyan bin Abdillah ra berkata : “Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan sahaja yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau! Jawab Rasulullah saw : Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah.” (HR Muslim)

Sungguh menakjubkan di mana jawaban Rasulullah saw tidaklah panjang apalagi berbelit-belit. Hanya ada dua kata kunci kehidupan, iaitu iman, dan istiqamah.

Dalam beberapa ayat dan hadits yang berbicara tentang istiqamah, pengungkapannya menggunakan kata hubung "tsumma", yang dalam istilah bahasa Arab memberi makna keadaan waktu dan proses yang berterusan (bukan sekejap).

Kalau dalam bahasa Melayu ia bererti "kemudian" dan ia bukan menggunakan kata hubung "fa" yang bererti "maka", untuk waktu yang singkat.

Apakah ertinya semua ini?

Ia memberi makna bahwa menjalankan ibadah dan melaksanakan ketaatan itu adalah sepanjang nafas "tsumma" iaitu selama perjalanan kehidupan kita hingga kita menemui Rabbul Izzah dengan ‘husnul khatimah’

Dalam beberapa hadith yang lain, Rasulullah saw bersabda :

"Istiqamahlah kamu semua, dan beruntunglah jika kamu istiqamah." (HR Ibnu Majah)

"Sebaik-baik amal perbuatan adalah yang berterusan meskipun kuantitinya sedikit."

Rasulullah saw menganggap perlu menyampaikan itu kerana ramai orang yang mengaku beriman, namun keimanannya cepat layu, tidak bermaya dan tidak subur. Keimanan tanpa istiqamah akan terus melemah, tidak berisi dan kering kontang dan akhirnya mungkin suatu ketika ia akan mati.

CARA-CARA UNTUK MERAIH ISTIQAMAH

Kesucian dan ketakwaan yang ada dalam jiwa mestilah sentiasa dipertahankan oleh setiap muslim. Ini disebabkan kesucian dan ketakwaan akan mudah terlarut atau hilang sama sekali. Namun, ada beberapa cara yang membuatkan seorang muslim boleh mempertahankan nilai ketakwaan dalam jiwanya, bahkan mampu meningkatkan kualitinya.

Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kesedaran dan kefahaman yang benar (Al-Wa’yu Wa al-Fahmu Ash-Shahih)

Untuk mencapai darjat istiqamah yang maksima dan berguna, pemahaman terhadap ajaran Islam secara sempurna sangat-sangat diperlukan. Muslim yang memahami ajaran agamanya dengan baik tidak akan bimbang menjalani kehidupan dunia. Ia akan tetap istiqamah menghadapi badai godaan walau sedahsyat mana sekalipun.

2. Memahami dan mengamalkan dua kalimah syahadah dengan baik dan benar

Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.(QS Ibrahim : 27)

Qatadah As Sadusi mengatakan :

“Yang dimaksudkan dengan Allah meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan soleh. Sedangkan di akhirat, mereka akan diteguhkan di kubur (ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir).”

Perkataan seperti Qatadah diriwayatkan dari ramai ulama’ salaf lainnya. Mengapa Allah teguhkan orang yang beriman di dunia dengan terus beramal soleh dan di akhirat (alam kubur) dengan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat “Siapa Rabbmu, siapa Nabimu dan apa agamamu”? Jawabannya adalah kerana pemahaman dan pengamalannya yang baik dan benar terhadap dua kalimah syahadah.

Dia tentu memahami makna dua kalimah syahadah dengan benar. Memenuhi rukun dan syaratnya serta dia pula tidak melanggar larangan Allah berupa menyekutukanNya dengan selainNya, iaitu dengan lain perkataan ia tidak melakukan syirik.

3. Mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan pengawasanNya (At-Taqarrub Wa al-Muraqabah)

Dua perkara ini sangat penting. Ketika seorang Muslim telah merasa dekat dengan Allah, ke mana pun ia pergi, di mana pun ia berada dan bagaimana pun situasi dan keadaannya, dengan keyakinan penuh ia akan sentiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Dengan begitu, ia tidak lagi berani menyimpang dari jalanNya.

Allah swt berfirman yang bermaksud:

"Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah : 235)

4. Mujahadah meraih istiqamah

Mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melaksanakan seluruh nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

"Maka istiqamahlah, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Hud : 112)

Menurut Ibnu Abbas ra :

“Tidak ada suatu ayat pun dalam Al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah saw yang lebih berat baginya dari ayat ini.”

Berkaitan dengan perihal istiqamah inilah juga yang menjadikan Rasulullah saw keluar uban putih dari kepalanya yang mulia. Baginda sendiri mengaku bahwa :

"Ada satu surah (iaitu surah Hud) yang di dalamnya disebutkan perintah untuk istiqamah." Dan diriwayatkan dari Al Hasan : ‘Ketika ayat ini turun, Rasululah saw menjadi sangat serius dan tidak pernah ternampak beliau tertawa.’

5. Bergaul bersama orang-orang yang istiqamah

Ini sangat membantu seseorang untuk sentiasa istiqamah di jalan Allah swt. Teman-teman yang soleh dan solehah akan sentiasa mengingatkan kita untuk berbuat baik serta mengingatkan kita dari kekeliruan. Bahkan dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa perkara yang sangat membantu meneguhkan keimanan para sahabat adalah keberadaan Rasulullah saw.

Allah swt berfirman yang bermaksud :

Bagaimana mungkin (tidak mungkin) kamu menjadi kafir, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan RasulNya pun berada di tengah-tengah kamu? Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.(QS Ali ‘Imran : 101)

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaanNya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (kerana) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas." (QS Al-Kahfi : 28)

Salah satu pesanan dari Salman Al-Farisi ra :

"Perumpamaan dua orang mukmin yang bersahabat adalah seperti dua tangan yang saling membasuh satu sama lain. Tidak sekalipun mereka berdua bertemu, kecuali Allah akan menetapkan bahwa salah satu di antaranya akan memberikan kebaikan bagi kawannya.".

6. Menghayati sirah orang-orang yang istiqamah

Membaca sirah Rasulullah saw, para sahabat dan para ulama’ terdahulu untuk mengambil teladan dari mereka. Dengan membaca kisah-kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam menegakkan Deenul Islam, maka kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut sebagaimana firman Allah swt :

“Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.” (QS Huud : 120)

8. Berdoa kepada Allah swt agar Dia sentiasa memberikan kepada kita istiqamah hingga akhir hayat

Jalan yang juga paling penting dalam mewujudkan sikap istiqamah adalah memohon pertolongan Allah dalam segala urusan dan keadaan kerana hanya kepada Allahlah semua urusan kelak akan dikembalikan. Doa adalah senjata umat Islam.

Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha mengatakan bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah saw adalah doa berikut :

“Yaa muqallibal qulub tsabbit qalbi ‘ala diinik ”

: ertinya “Wahai Zat yang membolak-balikkan hati-hati teguhkanlah hatiku di atas agamaMu.” (HR Tirmidzi, Ahmad, Hakim, disahihkan oleh Az Zahabi di dalam Shahihul Jami’).


sumber : http://www.ikram.org.my/v1/

No comments: