Monday, January 31, 2011

Selamatkan mereka Ya Allah.

Sekadar perkongsian ringkas daripada saya hari ini.

Di saat ini saya masih tertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang berlaku di bumi anbiya Mesir ini. Setiap hari setiap ketika news feeds dalam fb sentiasa ter update tentang situasi sahabat-sahabat Malaysia di Mesir. Saya sendiri masih tidak pasti apa yang menyebabkan rusuhan ini boleh berlaku.

Namun, setakat kefahaman saya kerajaan di bawah pimpinan Presiden Husni Mubarak yang telah berkuasa lebih 30 tahun ini tidak menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan dan bersikap zalim terhadap rakyat hingga menyebabkan rakyat Mesir kini bangkit berjuang menuntut keadilan.

Semoga kita sama-sama dapat mendoakan keselamatan, kesejahteraan serta kemudahan buat sahabat-sahabat Malaysia yang berada di sana. Semoga Allah sentiasa memayungi mereka dengan rahmat dan sentiasa memberikan perlindungan buat mereka.

Buat rakyat Mesir yang sedang berjuang menuntut keadilan, semoga perjuangan dan kebangkitan ini menjadi satu era perubahan buat rakyat yang inginkan kemerdekaan.

Sedikit perkongsian gambar-gambar situasi rakyat Mesir .

Wallahu’allam.

Sunday, January 30, 2011

ISTIQAMAHLAH wahai diri.

Istiqamah. Bukan satu perkara yang mudah. Hati manusia ini senantiasa berdolak dalih dan jiwanya juga senantiasa berubah-ubah. Keimanan kita ada saat ianya segar, bersemangat, dan hidup. Adakalanya ianya lesu, lemah,longlai seakan-akan tak bernyawa. Pekongsian saya pada hari ini adalah tentang istiqamah. Bagi saya seharusnya kita mengerti maksud tersirat istiqamah itu sendiri supaya lebih mudah untuk kita melaksanakannya. Insya'Allah semoga perkongsian ini bermakna buat kita.

Istiqamah adalah perkataan yang berlawanan dengan ‘thughyan’(penyimpangan atau melampaui batas).

Dengan kata lain, jika tidak istiqamah bermakna kita telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau melampaui batas.

Istiqamah memberi erti berdiri tegak di suatu tempat tanpa bergerak, beralih atau berpindah, kerana akar kata istiqamah adalah dari perkataan“qaama” yang bererti berdiri.

Maka secara etimologi, istiqamah bererti tegak lurus, teguh pendirian, iltizam dan tinggi komitmennya.

Dalam kamus bahasa, istiqamah diertikan sebagai sikap teguh pendirian dan sentiasa konsisten.

Secara syar'ie pula, berikut adalah beberapa pengertian yang diambil dari pandangan para sahabat dan salafus soleh :

Abu Bakar As Shiddiq ra ketika ditanya tentang istiqamah ia menjawab bahwa “Istiqamah adalah kemurnian tauhid (tidak boleh menyengutukan Allah dengan apa dan siapapun).”

Umar bin Al Khattab ra pernah berkata : "Istiqamah adalah kamu berdiri di atas perintah dan larangan dan tidak terumbang ambing seperti musang (yang berlari ke sana ke mari)."

Utsman bin Affan ra berkata: "Istiqamah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah swt."

Ali bin Abu Talib ra berkata: "Istiqamah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban."

Hasan Al Bashri berkata: "Istiqamah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan."

Mujahid berkata: "Istiqamah adalah komitmen terhadap syahadah tauhid sampai bertemu dengan Allah swt."

Ibnu Rajab Al Hanbali mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Istiqamah adalah : “Menempuh jalan (agama) yang lurus (benar) dengan tidak berpaling ke kiri mahupun ke kanan. Istiqamah ini mencakupi pelaksanaan semua bentuk ketaatan (kepada Allah) lahir dan batin dan meninggalkan semua bentuk laranganNya.

Ia adalah istiqamahnya hati atas tauhid. Tatkala hati telah istiqamah dalam makrifat kepada Allah, dalam takut padaNya, pengagunganNya, keseganan padaNya, dalam cinta, dalam keinginan, harapan padaNya dan berdoa padaNya, tawakkal padaNya dan berpaling dari selainnya maka organ tubuh lainnya akan istiqamah. Kerana sesungguhnya hati adalah komanden seluruh organ tubuh dan yang lain adalah prajurit.”

Jika kita ingin anggota tubuh badan kita istiqamah maka istiqamahkanlah hati kita dengan Iman dan ini tidak akan berlaku kecuali lisan kita telah istiqamah sebagaimana yang pernah Rasulullah saw sebutkan :

"Tidaklah iman seorang hamba itu lurus (istiqamah) hingga hatinya istiqamah, dan hatinya tidak akan istiqamah kecuali lisannya telah istiqamah." (HR Ahmad)

Ibnul Qayyim Al Jauziah mengatakan :

"Istiqamah adalah perkataan yang mencakupi semua dimensi agama ini. Dia adalah berdiri di hadapan Allah dengan melakukan kejujuran hakiki, menepati kesepakatan yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan dan keadaan jiwa serta niat."

Menurut Al Qushairi: Istiqamah adalah suatu peringkat yang menjadikan sempurna berbagai perkara.

Sedangkan menurut Al Wasithi : Istiqamah adalah etika yang menjadikan sempurnanya berbagai kewajiban.

Maka istiqamah dalam memegang tali Islam merupakan kewajiban asasi dan sebuah kemestian bagi hamba-hamba Allah yang menginginkan ‘husnul khatimah’ dan harapan-harapan syurga-Nya.

Tahap keimanan seseorang itu hendaklah berjalan terus menerus dan meningkat naik kadar dan kekuatannya. Keimanan mesti terus hidup, berjalan serta tiada henti. Keimanan yang diiringi dengan istiqamah memiliki kesan yang luar biasa bagi seseorang yang melakukannya.

Dia akan mendapatkan kurnia Allah di mana para malaikat akan turun kepadanya saat menjelang kematiannya memberitahunya agar dia tidak takut, khuatir, gentar dan panik menghadapi kematian dan jangan pula bersedih dan gundah gulana kerana dia akan mendapatkan syurga sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka.

Syurga yang akan diperolehi itu adalah hasil aliran keringat dalam berpegang teguh pada kebenaran, komitmen dengan keadilan, keberanian menghadapi tentangan dan rintangan.

Rasulullah saw diperintahkan oleh Allah swt agar sentiasa istiqamah terhadap segala perkara yang Allah amanahkan kepadanya. Jangan sekali-kali menyimpang dan menyeleweng bahkan berjalanlah terus sesuai dengan jalan lurus yang dilaluinya.

KEUTAMAAN ORANG-ORANG YANG ISTIQAMAH

Di antara ayat yang menyebutkan keutamaan istiqamah adalah firman Allah swt :

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu". kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperolehi (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Fushilat : 30-32)

Rasulullah saw bersabda :

Dari Abu Amrah Sufyan bin Abdillah ra berkata : “Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan sahaja yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau! Jawab Rasulullah saw : Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah.” (HR Muslim)

Sungguh menakjubkan di mana jawaban Rasulullah saw tidaklah panjang apalagi berbelit-belit. Hanya ada dua kata kunci kehidupan, iaitu iman, dan istiqamah.

Dalam beberapa ayat dan hadits yang berbicara tentang istiqamah, pengungkapannya menggunakan kata hubung "tsumma", yang dalam istilah bahasa Arab memberi makna keadaan waktu dan proses yang berterusan (bukan sekejap).

Kalau dalam bahasa Melayu ia bererti "kemudian" dan ia bukan menggunakan kata hubung "fa" yang bererti "maka", untuk waktu yang singkat.

Apakah ertinya semua ini?

Ia memberi makna bahwa menjalankan ibadah dan melaksanakan ketaatan itu adalah sepanjang nafas "tsumma" iaitu selama perjalanan kehidupan kita hingga kita menemui Rabbul Izzah dengan ‘husnul khatimah’

Dalam beberapa hadith yang lain, Rasulullah saw bersabda :

"Istiqamahlah kamu semua, dan beruntunglah jika kamu istiqamah." (HR Ibnu Majah)

"Sebaik-baik amal perbuatan adalah yang berterusan meskipun kuantitinya sedikit."

Rasulullah saw menganggap perlu menyampaikan itu kerana ramai orang yang mengaku beriman, namun keimanannya cepat layu, tidak bermaya dan tidak subur. Keimanan tanpa istiqamah akan terus melemah, tidak berisi dan kering kontang dan akhirnya mungkin suatu ketika ia akan mati.

CARA-CARA UNTUK MERAIH ISTIQAMAH

Kesucian dan ketakwaan yang ada dalam jiwa mestilah sentiasa dipertahankan oleh setiap muslim. Ini disebabkan kesucian dan ketakwaan akan mudah terlarut atau hilang sama sekali. Namun, ada beberapa cara yang membuatkan seorang muslim boleh mempertahankan nilai ketakwaan dalam jiwanya, bahkan mampu meningkatkan kualitinya.

Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kesedaran dan kefahaman yang benar (Al-Wa’yu Wa al-Fahmu Ash-Shahih)

Untuk mencapai darjat istiqamah yang maksima dan berguna, pemahaman terhadap ajaran Islam secara sempurna sangat-sangat diperlukan. Muslim yang memahami ajaran agamanya dengan baik tidak akan bimbang menjalani kehidupan dunia. Ia akan tetap istiqamah menghadapi badai godaan walau sedahsyat mana sekalipun.

2. Memahami dan mengamalkan dua kalimah syahadah dengan baik dan benar

Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.(QS Ibrahim : 27)

Qatadah As Sadusi mengatakan :

“Yang dimaksudkan dengan Allah meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan soleh. Sedangkan di akhirat, mereka akan diteguhkan di kubur (ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir).”

Perkataan seperti Qatadah diriwayatkan dari ramai ulama’ salaf lainnya. Mengapa Allah teguhkan orang yang beriman di dunia dengan terus beramal soleh dan di akhirat (alam kubur) dengan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat “Siapa Rabbmu, siapa Nabimu dan apa agamamu”? Jawabannya adalah kerana pemahaman dan pengamalannya yang baik dan benar terhadap dua kalimah syahadah.

Dia tentu memahami makna dua kalimah syahadah dengan benar. Memenuhi rukun dan syaratnya serta dia pula tidak melanggar larangan Allah berupa menyekutukanNya dengan selainNya, iaitu dengan lain perkataan ia tidak melakukan syirik.

3. Mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan pengawasanNya (At-Taqarrub Wa al-Muraqabah)

Dua perkara ini sangat penting. Ketika seorang Muslim telah merasa dekat dengan Allah, ke mana pun ia pergi, di mana pun ia berada dan bagaimana pun situasi dan keadaannya, dengan keyakinan penuh ia akan sentiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Dengan begitu, ia tidak lagi berani menyimpang dari jalanNya.

Allah swt berfirman yang bermaksud:

"Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah : 235)

4. Mujahadah meraih istiqamah

Mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melaksanakan seluruh nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

"Maka istiqamahlah, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Hud : 112)

Menurut Ibnu Abbas ra :

“Tidak ada suatu ayat pun dalam Al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah saw yang lebih berat baginya dari ayat ini.”

Berkaitan dengan perihal istiqamah inilah juga yang menjadikan Rasulullah saw keluar uban putih dari kepalanya yang mulia. Baginda sendiri mengaku bahwa :

"Ada satu surah (iaitu surah Hud) yang di dalamnya disebutkan perintah untuk istiqamah." Dan diriwayatkan dari Al Hasan : ‘Ketika ayat ini turun, Rasululah saw menjadi sangat serius dan tidak pernah ternampak beliau tertawa.’

5. Bergaul bersama orang-orang yang istiqamah

Ini sangat membantu seseorang untuk sentiasa istiqamah di jalan Allah swt. Teman-teman yang soleh dan solehah akan sentiasa mengingatkan kita untuk berbuat baik serta mengingatkan kita dari kekeliruan. Bahkan dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa perkara yang sangat membantu meneguhkan keimanan para sahabat adalah keberadaan Rasulullah saw.

Allah swt berfirman yang bermaksud :

Bagaimana mungkin (tidak mungkin) kamu menjadi kafir, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan RasulNya pun berada di tengah-tengah kamu? Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.(QS Ali ‘Imran : 101)

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaanNya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (kerana) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas." (QS Al-Kahfi : 28)

Salah satu pesanan dari Salman Al-Farisi ra :

"Perumpamaan dua orang mukmin yang bersahabat adalah seperti dua tangan yang saling membasuh satu sama lain. Tidak sekalipun mereka berdua bertemu, kecuali Allah akan menetapkan bahwa salah satu di antaranya akan memberikan kebaikan bagi kawannya.".

6. Menghayati sirah orang-orang yang istiqamah

Membaca sirah Rasulullah saw, para sahabat dan para ulama’ terdahulu untuk mengambil teladan dari mereka. Dengan membaca kisah-kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam menegakkan Deenul Islam, maka kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut sebagaimana firman Allah swt :

“Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.” (QS Huud : 120)

8. Berdoa kepada Allah swt agar Dia sentiasa memberikan kepada kita istiqamah hingga akhir hayat

Jalan yang juga paling penting dalam mewujudkan sikap istiqamah adalah memohon pertolongan Allah dalam segala urusan dan keadaan kerana hanya kepada Allahlah semua urusan kelak akan dikembalikan. Doa adalah senjata umat Islam.

Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha mengatakan bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah saw adalah doa berikut :

“Yaa muqallibal qulub tsabbit qalbi ‘ala diinik ”

: ertinya “Wahai Zat yang membolak-balikkan hati-hati teguhkanlah hatiku di atas agamaMu.” (HR Tirmidzi, Ahmad, Hakim, disahihkan oleh Az Zahabi di dalam Shahihul Jami’).


sumber : http://www.ikram.org.my/v1/

Akhwatkah aku??


''Aku ikut halaqah"
"Aku join usrah"
"Aku mendapat belaian tarbiah"
"Aku adalah akhwat!"

Mengapa bangga menyebut dirimu sebagai seorang akhwat?
Padahal kelakuanmu tak ubah seperti sampah,
Malas solat tahajud,
Solat wajib pun kau malas kerjakan,
Apatah lagi solat jemaah?
Ah, cuma mimpi,

Apatah lagi membaca surat cintaNya
Novel, cerpen atau komik lebih mengujakan,
Asyik dan menghiburkan,
Daripada membekalkan diri dengan buku-buku islami,

Benarkah kau sudah ditarbiah?
Kalau dengan lawan jenis, tidak terjaga muamalatnya
Matamu meliar, hatimu, ah, entah di mana..??

Dalam berdakwah, engkau memilih,
Menumpu pada yang lebih membawa kenikmatan,
Padahal dakwahlah yang harus digerakkan,

Dalam berdakwah, engkau memilih,
Lebih nikmat bertaushiyah dengan lawan jenis
Lagi-lagi dengan dalih dakwah
Padahal ramai rakan sejenismu
Lebih perlukan pada bimbinganmu

Bukanlah seorang akhwat, orang yang tidak menjaga lisannya,
Bukan juga yang tidak menjaga pandangan dan hatinya,
Dari yang diharamkan Allah,
Bukan juga orang yang begitu mudah mengeluh,
Padahal ia mempunyai Allah sebagai Pembelanya,

Apakah, engkau mengaku layak digelar seorang AKHWAT?
Sedang akhlaqmu tak seperti seperti dalam firman-firmanNya?

Benarkah engkau seorang akhwat?
Tapi engkau sungguh malas ber'dating' denganNya di malam hari?

Sekali lagi, kutanya kepadamu, AKHWAT kah dirimu?
Padahal amalanmu begitu ternoda dengan tujuan duniawi,
Engkau beramal untuk mengharapkan pujian dan balasan manusia,
Tidakkah malu berbuat begitu, wahai yang mengaku dirinya AKHWAT?

Apa yang kau lakukan saat ini?
Tika orang lain penuh keringat kerana berdakwah,
Dan lainnya letih mencegah mungkar,

Apa yang kau sudah buat?
Menjadi pengulas dakwah,
Atau turut laju menderu bersama aliran dakwah?

Lalu, wahai orang yang mengaku dirinya sebagai AKHWAT..
Di mana telah engkau buangkan hatimu untukNya?

Hei, bangkitlah! Bangunlah!
Sebelum ajal menjemputmu buat selamanya wahai akhwat..
Thursday, January 27, 2011

Sibghah Allah. Celupan Allah.

Cik nana : Hari raya nie pakai baju kurung dengan tudunglah. Barulah Nampak baik sikit. Hahaa.

Cik nini : Amboi, raya je pakai tudung dengan baju kurang. Hari lain? Berhabuk baju kurung kau tue. Rambut pun dah berbelang-belang dah.

Cik nana : Alahai, name pun raya. Nak pegi solat raye lagi nanti. Kita kan orang islam.

Cik nini : ekh? Orang islam ke macam tue....

.........................................................................................

Saja saya mulakan bicara hari ini dengan sebuah dialog. Tidak diungkapkan oleh sesiapa. Hanya rekaan semata-mata. Namun tidak mustahil untuk ianya wujud.

Ya, jika kita kembali memandang masyarakat hari ini. Memandang ke arah diri saya sendiri. Memandang ke arah diri anda sendiri. Adakah kita sudah mengambil islam itu sepenuhnya. Atau hanya mengambilnya secara separuh sesedap rasa kita, mengikut mood kita?

"Sibgah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgahnya dari sibghah Allah dan hanya kepadaNyalah Kami menyembah." (Al-Baqarah: 138)

Sibgah? Mungkin ada yang tertanya-tanya maksud sebenar sibgah di sini. Atau mungkin ada yang sudah lali dengan perkataan ini. Mungkin pernah menjadi bahan perbincangan semasa halaqah. Bagi yang masih tidak mengerti tidak mengapa kerana saya juga masih baru mengetahui maksud sebenar sibgah ini. J

Sibgah itu celupan. Celupan? Ya! Celupan. Sesungguhnya tiada celupan yang lebih baik berbanding celupan agama Allah.

Analogi mudah yang saya ingin bawakan,

Kalau contoh kita secebis kain, kemudian kita celup dalam air nila yang warnanya biru. Apa jadi pada kain tu? Warna biru! Pandai.. ;) mestilah dia jadi warna biru kan. jadi kita akan dapati seluruh kain itu menjadi warna biru hingga ke urat-urat kain tersebut.

Ok, situsi kedua kita ambil plastik kemudian celupkan ke dalam air nila tadi. Rasa-rasa plastik tu boleh mneyerap nila ke tak? Semestinya tak la kan. jadi plastik tersebut masih lagi tegar dengan sifatnya yang kalis air dan mengekalkan warna asalnya. Kalau plastik warna putih, putih la juga.

Dan itulah dia sibgah. Itulah dia celupan.

Haa? Macam tu je? Sabar belum habis lagi...J

Bagaimana dengan sibgah Allah?

Sesungguhnya sibgah Allah itu adalah yang paling sempurna dan tiada yang lebih baik berbanding celupan agama Allah. Tiada saduran amal kehidupan yang terbaik melainkan celupan Islam. Apabila kita mencelupkan diri kita ke dalam celupan Nya, kita akan menjadikan seluruh hidup kita hanya keranaNya semata-mata. Menjalankan segala perintahNya sebaiknya serta meninggalkan segala laranganNya. Itulah dia mukmin yang tercelup. Tercelup seperti tercelupnya kain ke dalam nila. Tika kita mencelupkan diri kita ke dalam acuan islam, seluruh darah, denyut nadi, tulang seta daging-daging dalam tubuh ini juga tercelup. (Boleh bayangkan ke??? huhu) Senang cerita, pabila kita tercelup ke dalam acuan islam, ia akan tersalur bersama darah, dan berdenyut bersama nadi kita hingga terserlah keislaman itu melalui akhlak kita.

Islam itu bukannya hanya wujud ketika hari jumaat. Hari ni je la kita pakai baju kurung, pakai baju melayu, pakai tudung. hari lain masih tak mengenakan pemakaian seorang muslim yang sebenar. Islam bukan hanya wujud tika menghadiri program-program agama. Ya, waktu dengar je rasa semanagt mahu berubah. Tapi sesudah selesai majlis masih berada dalam sikap yang lama.

Menurut ulama tafsir tersohor Imam al-Razi, Islam dinamakan sibghah Allah atau acuan Allah kerana berdasarkan dua sebab; iaitu pertama, seperti acuan, Islam itu mesti meresap dan bersebati hingga membekas ke lubuk hati yang paling jauh dan dalam. Kedua, seperti acuan juga, Islam itu mampu membentuk dan menjana manusia menjadi Muslim yang memiliki jatidiri, peribadi dan citranya yang khas kerana iman dan ketundukannya yang pemuh tulus ke hadrat Allah.

Apabila kita mengaku bahawa kita ini seorang muslim, seorang yang beragama Islam, seharusnya sandaran amalan dan matlamat kita melibatkan Dia semata-mata. Jadi mari kita renung ke dalam diri kita. Adakah kita sudah di celup ke dalam celupan ini? Atau kita di celup dengan celupan-celupan yang lain. Yakni masih mengambil islam sebahagian sahaja, dan sebahagian lagi kita tinggalkan? Adakah kita benar-benar mengaku yang Allah itu satu-satunya layak disembah. Tiada yang lain melainkan Dia. Atau kita masih menjadikan hawa nafsu kita sebagai tuhan dalam hati hingga menjadikan kita tunduk dan patuh padanya.

Islam itu.

Islam itu bersifat syamil. Yakni sifatnya menyeluruh. Islam itu bersifat kamil. Yakni sifatnya sempurna dan lengkap. Dan islam itu bersifat mutakammil. Yakni sifatnya saling melengkapi. Sesungguhnya ajaran Allah itu yang paling lengkap mencakupi seisi ruang lingkup kehidupan kita. Setiap denyut nadi, setiap hela nafas kita, setiap waktu, setiap ketika. Seharunya kita hidup sebagai seorang muslim (24/7). Bukan mengambil islam sesuka hati kita, sesedap rasa kita.

Tanpa acuan Allah ini, manusia akan mudah tertipu dek godaan dunia dan terpedaya dengan syaitan yang senantiasa menginta dan mengambil peluang menyesatkan kita. Oleh itu, marilah sama-sama kita berpegang dengan acuan Allah supaya diri terselamat dunia akhirat. Dan saya juga sedang mengingatkan diri ini yang kadangkala masih lagi alpa dan leka. Insya’Allah, semoga segala urusan kita keranaNya dipermudahkan. J
Wednesday, January 26, 2011

Perjuangan itu.

Ukhti,

Andai perjuangan itu jalannya panjang,

Maka jangan pernah berhenti sebelum menemui penghujungnya,

Tapi siapkan kenderaan untuk percepatkan sampai pada tujuan,

Andai perjuangan bebannya berat,

Maka jangan meminta untuk diringankannya,

Tapi mintalah hati yang kuat untuk menampungnya,

Ukhti,

Andai perjuangan itu mudah, pasti ramai yang menyertainya,

Andai perjuangan itu singkat, pasti ramai yang istiqamah,

Andai perjuangan itu menjanjikan kesenangan dunia, pasti ramai yang tertarik padanya.


Teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikutimu,

Teruslah berlari, hingga kebosanan itu bosan mengejarmu,

Teruslah berjalan, hingga keletihan itu letih bersamamu,

Teruslah bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu,

Tetaplah berjaga, hingga kelesuan itu lesu menemanimu,

Andai rebah, bangkitlah semula! Andai terluka, ingatlah janji Nya!

Teruskan berjuang demi menggapai redhaNya..

Tuesday, January 25, 2011

Khusyuk? senang ke susah?


Setiap hari kita solat berapa kali ye?? 5!! Soalan yang rasanya kanak-kanak tadika pun boleh jawab.

Tapi persoalan sebenarnya adakah sepanjang kita solat ni kita khusyuk?? Adakah kita rasa solat kita sudah cukup sempurna untuk diterimaNya? Adakah kita betul-betul meletakkan hati kita ketika kita solat? Dan adakah kita sedar bahawa yang ketika solat ini kita sedang berinteraksi secara ‘live’ dengan pencipta kita? Ya, kadang-kadang kita sedar dan kadang-kadang kita lupa.

‘Asal solat sudah, terima ke tak belakang cerita. Nanti dah tua-tua aku khusyuk la sikit..’

‘Buat apa nak solat lama-lama. Banyak lagi kerja yang tak settle lagi ni..’

Betul-betul. Mungkin ada dalam kalangan kita yang memandang remeh dengan ibadah solat ini. Buktinya, sengaja melewat-lewatkan solat, kalau solat pon mungkin sepantas kilat dah siap. Buat ala-ala kadar la senang cerita. Janji solat.

Solat perkara pertama dihisab.

Ya, ibadah pertama yang akan dihisab ialah solat berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Sekirannya solat seseorang itu sempurna barulah dihitung amalan-amalanya yang lain.

Sebagaimana dalam firman Allah yang bermaksud,

“Telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalamsembahyangnya”[Surah Al-Mukminun : ayat 1-2]

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang solat, (iaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya." [Surah Al-Ma'un : ayat 4-5]

Jadi kalau kita fikir secara logiknya, kalau seseorang itu hebat berkata-kata, hebat berdakwah, hebat dari segi ilmunya, dan hebat macam-macam lagi la, tapi solatnya sengaja dilengahkan, solatnya tidak begitu khusyuk, solatnya masih belum sempurna, bagaimana penilaian Allah di hari akhirat nanti?

‘Huuiissh, susah la macam nie. Aku selalu je lambat-lambat kan solat, aku selalu xkhusyuk time solat. tapi aku selalu tolong orang lain, aku selalu derma kat mesjid, aku rajin datang usrah, aku selalu dengar ceramah. Tak guna la amalan-amalan aku nie sebenarnya?’

Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa orang yang tidak khusyuk solatnya adalah dikira sia-sia belaka, kerana tujuan solat itu selain untuk mengingati Allah SWT, ia juga berfungsi sebagai alat pencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Memang tidak dinafikan khusyuk dalam solat ini bukan satu perkara yang mudah. Saya akui dan setuju 100%. Jika nak dibandingkan solat kita dengan para sahabat dulu bagaikan langit dengan bumi. Tersangatlah jauh bezanya. Sayidina Ali k.w. boleh khusyuk dalam sembahyangnya hingga waktu orang mencabut panah di betisnya, dia tidak terasa apa-apa. Sungguh hebat tarbiyah nabi Muhammad s.a.w. terhadap para sahabat.

Sayidina Umar Al Khattab pernah berkata, "Khusyuk itu bukan tundukkan kepala, tapi khusyuk itu dalam hati." Benar. Yang dikatakan khusyuk sebenarnya bermula dari dalam hati. Hati itu sentiasa hidup dan merasakan seolah-olah ibadah solat adalah peluang untuk berbicara dengan Allah. Peluang untuk menagih simpati dengan Allah. Peluang untuk berdua-duaan dengan Allah. Peluang untuk menagih cinta Allah.

Bagi saya salah satu strategi untuk meningkatkan rasa khusyuk ketika solat ialah dengan memahami setiap bacaan ketika solat itu bermula dengan takbir sehinggalah saat kita memberi salam. Setiap bacaan itu haruslah difahami. Mungkin sebab kita orang melayu tak berapa faham dengan bahasa arab. Jadi, sekadar menghafal je. Kalau kita tengok orang-orang Arab menunaikan solat ramai di antara mereka yang sebak menahan tangisan. Ini kerana mereka faham ayat-ayat cinta yang dibaca ketika solat itu. Subhanallah, sungguh indah perasaan itu.

Jadi, sebagai seorang yang masih jahil berbahasa arab, marilah sama-sama kita fahami maksud setiap bacaan dalam solat kita. Agar selepas ini kita sama-sama dapat meningkatkan rasa khusyuk kita. Insya’Allah.

Doa Iftitah
Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah dengan banyaknya. Maha suci Allah sepanjang pagi dan petang.Aku hadapkan wajahku bagi Tuhan yang mencipta langit dan bumi,dengan suasana lurus dan berserah diri dan aku bukan dari golongan orang musyrik.Sesungguhnya solatku,Ibadatku,Hidupku,MatikuAdalah untuk Allah Tuhan sekelian alam.Tidak ada sekutu bagiNya dan kepadaku diperintahkan untuk tidak menyekutukan bagiNya dan aku dari golongan orang Islam.

Al-Fatihah
Dengan nama Allah yang maha Pemurah lagi maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan jalan mereka yang sesat.

Bacaan ketika rukuk
Maha Suci TuhanKu Yang Maha Mulia dan dengan segala puji-pujiannya.

Bacaan ketika bangun dari rukuk
Allah mendengar pujian orang yang memujinya.

Bacaan ketika iktidal
Wahai Tuhan kami, bagi Engkaulah segala pujian.

Bacaan ketika sujud
Maha suci TuhanKu yang Maha Tinggi dan dengan segala puji-pujiannya.

Bacaan ketika duduk di antara dua sujud
Ya Allah, ampunilah daku, Rahmatilah daku, Kayakan daku, Angkatlah darjatku, Rezekikan daku, Berilah aku hidayah, Sihatkanlah daku dan Maafkanlah akan daku.

Bacaan ketika Tahiyat Awal
Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad.

Bacaan ketika Tahiyat Akhir
Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya. Sebagaimana Engkau selawatkan ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. Berkatilah ke atas Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana Engkau berkati ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim di dalam alam ini. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

Doa Qunut
Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tunjuki. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau sejahterakan. Pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berkatilah hendaknya untukku apa-pa yang telah Engkau berikan padaku. Jauhkanlah aku daripada segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya hanya Engkau sahajalah yang menetapkan, dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperolehi pimpinanMu. Dan tidak mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Telah memberiberkat Engkau, ya Tuhan kami dan maha tinggi Engkau. Hanya untuk Engkau sahajalah segala macam puji terhadap apa-apa yang telah Engkau tetapkan. Dan aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Dan Allah rahmatilah Muhammad, Nabi yang ummi dan sejahtera keatas keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

"Jadikanlah Sabar dan Solat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. (Yakni) orang-orang yang meyakini, bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya" [Surah Al-Baqarah : ayat 45-46].