Wednesday, July 20, 2011

Jangan Tanyakan Aku : La Tas'aluni


 Jangan tanyakan aku tentang hidupku,
Ia adalah sebuah rahsia kehidupan,
Ia adalah anugerah,
Ia adalah ujian,
Ia adalah dunia yang penuh dengan cita-cita,
Aku telah menjualkannya kepada Allah,
Kemudian aku berjalan dalam barisan para pembawa petunjuk.

Dan jalan hidupku adalah,
Al-Qur’an, pedang, dan ujian,
Allah telah memberkatinya dan para nabi terdahulu telah melaluinya,
Para syuhada’ telah menyirami jalan ini dengan darah mereka,
Maka jadilah ia taman indah yang dikelilingi cahaya.

Sedangkan penghujung perjalananku adalah,
Apa yang meredhakan Allah dan apa yang diinginkanNya,
Keuntungan dengan kemenangan nyata,
Atau kesyahidan dan keabadian,
Jika engkau telah berada di muka bumi,
Dan engkau tahu umurmu terbatas,
Maka jadilah pahlawan dan pembawa petunjuk,
Jika tidak alangkah buruknya kewujudanmu.
:: La Tas'aluni - Muhammad al-Husayyan ::


No comments: